Статистика
Всего в нашей базе более 4 325 577 вопросов и 6 442 609 ответов!

Допоможіть будь-ласка, дуже потрібно!!!

10-11 класс

1 ) На ринку цінних паперів:
А Облігації завжди приносять менший дохід, ніж акції.
Б. Ймовірність отримання доходу від облігації є меншою, ніж від акцій.
В Облігації випускає тільки держава, а акції — тільки приватні акціонерні товариства
Г Облігація — це документ, що засвідчує кредит, а акція — документ що дає право на частку власності у корпорації.
2) Коли йдеться про ринок цінних паперів, то:
А. На первинному ринку відбувається їх емісія, а на вторинному — продаж.
Б. На первинному ринку відбувається їх емісія і перший продаж, а на вторинному перепродаж.
В На первинному ринку відбувається продаж цінних паперів за номінальною варті¬стю, а на вторинному — за курсовою.
Г. І на первинному і на вторинному ринках відбувається продаж цінних паперів курсовою ціно

Annushkasok 14 окт. 2015 г., 11:56:43 (3 года назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
13088
14 окт. 2015 г., 13:02:49 (3 года назад)

На рынке ценных бумаг: 

Ответить

Другие вопросы из категории

Допустим, функция спроса равна Qd=100-p, а функция предложения Qs=3p-50, где Р-цена в рублях, а Qd и Qs в тыс. шт. Найдите равновесную цену и

равновесное количество. Если правительство решит снизить цену до 30 руб., к чему это приведет?

определить среднегодовую стоимость ОПФ,по след данным: стоимость ОПФ на 01.01.2010г - 64000руб поступило ОПФ на 01.03.2010г - 11500 руб

>

выбыло в связи с износом 01.10.2010г - 25200 руб

выбыло в связи с износом 01.12.2010 - 2500 руб

Читайте также

Допоможыть будь - ласка, дуже потрібно!!!

1) Якщо функція попиту на блокноти Qd = 400 - 70P, а пропозиції Qs= 80P - 50, то встановлення підприємствами ціни на блокноти на рівні 4 грн. призведе до...
A. Дефіциту 120 блокнотів.
Б. Дефіциту 150 блокнотів.
B. Надлишку 120 блокнотів.
Г. Надлишку 150 блокнотів
2) Якою буде ціна ринкової рівноваги (Р) і рівноважна кількість (Q), якщо попит задається формулою Qd= 200 - 4Р, а пропози¬ція Qs= 6p - 100...
A. Р= 150, Q = 800.
Б. Р = 30, Q = 80.
В. Р = 50, Q = 200.
Г. Р= 17, Q= 133
3) Функція попиту має вигляд Qd = 150 – 2p а функція пропозиції
Qs = Зp + 25. Параметри точки ринкової рівноваги...
А.Р0= 150. Q0=25O.
Б. Р0=100, Qo = 25.
В.Р0=25, Qo= 100.
Г. Р0 = 75, Q0=150.
4)
Якщо попит на товар задано формулою Qd= 3О - Р, а пропози¬ція Qs= 15 + 2p то...
A. На цьому ринку неможлива рівновага, тому що ціна попи¬ту становить 30 грош. од., а ціна пропозиції - 7,5 грош. од.
Б. На ринку буде рівновага, якщо ціна товару буде коливатись від 7,5 до 30 грош. од.
B. На ринку виникне рівновага при ціні 5 грош. од.
Г. На ринку виникне рівновага при ціні товару 10 грош.од.

Після закінчення школи Микола вирішуе, чим займатися далі. Він мае декілька варіантів: 1. Закінчити курси водіїв за два місяця з вартістю

навчання 600 грн і влаштуватися на робрту водіем із зарплатою 400грн на місяць.

2. Йти вчитися у коледж з оплатою 1000 грн на рік і через 3 роки йти працювати менеджером із зарплатою 600 грн на місяць

3. Працювати агентом з продажу на фірмі Рудь із річною зарплатою 2400 грн .

Дайте відповідь на запитання.

1.Якщо буде альтернативна вартість вибору Миколи, якщо він обере 2-й варіант у цьому році?

2. Який варіант є економічно найвигіднішим?

а) через 3 роки

б) через 10 років

Дайте будь-ласка правильну відповідь у мене залік по єкономікі)))

Після закінчення школи Микола вирішуе, чим займатися далі.

Він мае декілька варіантів:

1. Закінчити курси водіїв за два місяця з вартістю навчання 600 грн і влаштуватися на робрту водіем із зарплатою 400грн на місяць.

2. Йти вчитися у коледж з оплатою 1000 грн на рік і через 3 роки йти працювати менеджером із зарплатою 600 грн на місяць

3. Працювати агентом з продажу на фірмі Рудь із річною зарплатою 2400 грн .

Дайте відповідь на запитання.

1.Якщо буде альтернативна вартість вибору Миколи, якщо він обере 2-й варіант у цьому році?

2. Який варіант є економічно найвигіднішим?

а) через 3 роки

б) через 10 років

Дайте будь-ласка правильну відповідь у мене залік по єкономікі)))

ПОМОГИТЕ ОТВЕТИТЬ НА ТЕСТЫ ПО ЭКОНОМИКЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!СРОЧНО!!!

1. Альтернативна вартість вибору — це:
А усі блага, які ми хотіли б мати, але не маємо;
Б усі блага, які нам не потрібні в житті;
В те, від чого ми відмовилися внаслідок нашого рішення;
Г те, що ми отримали внаслідок нашого рішення.
2. Крива виробничих можливостей ілюструє:
А альтернативну вартість;
Б проблему вибору;
В закон зростання альтернативної вартості;
Г усе, назване вище.
3. Якщо в суспільстві зростають виробничі ресурси, то...
А збільшиться випуск як капітальних, так і споживчих благ;
Б значно зміниться технологія виробництва товарів;
В в економіці збільшиться випуск продукції;
Г економіка буде спроможна випускати більше продукції.
4. Зміщення кривої виробничих можливостей уліво свідчить про те, що:
А ресурси використовуються неповно, а тому стає неповним і обсяг виробництва;
Б економіка перебуває на піднесенні за рахунок збільшення кількості і якості ресурсів;
В збільшився випуск товарів народного споживання і відповідно зменшився випуск засобів виробництва;
Г відбувається нагромадження коштів для підготовки майбутніх технологічних змін.
5. Повна зайнятість означає, що:
А підприємства машинобудування працюють на повну потужність;
Б у країні відсутнє безробіття;
В виробничі ресурси використовуються економно;
Г усі придатні ресурси використовуються у виробництві.
6. Якщо економіка рухається вздовж опуклої кривої виробничих можливостей зверху до низу:
А альтернативні витрати зменшуються;
Б альтернативні витрати зростають;
В альтернативні витрати не змінюються;
Г рух по кривій не пов’язаний із альтернативними витратами.
7. Сутність проблеми обмеженості ресурсів найкраще розкриває твердження:
А чим менше певного ресурсу, тим він більше обмежений; Б ресурсів завжди не вистачає для задоволення всіх людських потреб;
В бідні країни в більшій мірі відчувають обмеженість ресурсів;
Г у будь-якій країні завжди чого-небудь не вистачає.
8. Яка із властивостей не характерна для економічних ресурсів?
А Обмеженість;
Б різноманітність;
В безмежність;
Г корисність.Вы находитесь на странице вопроса "Допоможіть будь-ласка, дуже потрібно!!!", категории "экономика". Данный вопрос относится к разделу "10-11" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "экономика". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.