Статистика
Всего в нашей базе более 4 327 145 вопросов и 6 446 539 ответов!

Різниця між розмірами двох депозитів складає 300 грн. Більший депозит

10-11 класс

розміщений в банку на 6 місяців під 5% річних, а менший – на 3 місяці під 6%
річних. Сума відсотків за першим (більшим) депозитом дорівнює подвійній сумі
відсотків за другим депозитом.

Для визначення сум доходів (відсотків) за депозитами застосовується метод
простих відсотків та підхід до визначення тривалості відповідних періодів «30/360».

Необхідно визначити величину стартових депозитів.

ZoЛуШкА 05 нояб. 2013 г., 2:18:29 (6 лет назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Sergiy23sergiy
05 нояб. 2013 г., 4:45:45 (6 лет назад)

Решение:
Пусть первый капитал равен К, тогда второй капитал равен (К - 300). Получаем равенство:
К*0,05 * 6 = 2(К - 300) * 0,06 * 3,

Ответить

Другие вопросы из категории

Проблемы аграрных отношений в РФ?
Природа рынка проявляется в тех случаях, когда:

а) пенсионеры получают пенсию;
б) Вы обращаетесь в брокерскую контору;а) Вы оплачиваете услугу частного адвоката;
г) происходит раздача продуктовых талонов нуждающимся гражданам;
д) осуществляется экспорт леса из России в Турцию.
Поясните, пожалуйста, свой выбор :)

мои мысли о безработице

Читайте также

1. Валовий внутрішній продукт(ВВП), розрахований у сталих (цінах базового року), називають: а) потенційним; б) реальним; в)

намінальним.

2. Чистий національний продукт (ЧНП) визначається як:

а) різниця між величиною валового національного продукту і сумарною вартістю зносу основних фондів (амортизації);

б) відношення розмірів сукупного продукту до витрат факторів виробництва;

в) сума доданої вартості в усіх галузях економіки.

3. один із головних нецінових факторів сукупного попиту:

а) ринкова вартість усіх товарів і послуг, вироблених протягом року;

б) макроекономічна політика (фіксальна і монетарна);

в) розмір заробітньої плати найманих робітників у певній галузі виробництва.

4. Економічний підйом характеризується:

а) повним використанням виробничих потужностей;

б) зниженням рівня прибутку і ставок заробітної плати;

в) слабкою інвестиційною діяльністю підприємств.

5. Один з основних напрямків соціального захисту населення:

а) збільшення ставки оподаткування;

б) трансфертні виплати;

в) зменшення пільг певним категоріям населення.

6. Людина одержує статус безробітного, коли вона:

а) звільнена з роботи;

б) зареєстрована в державній службі зайнятості;

в) забезпечена частковою зайнятістю.

На острові Крузо живуть Робінзон

та П’ятниця. Вони займаються збором кокосів і бананів. За день кожен збирає або
20 кокосів або 10 бананів.


а) Намалюйте межу виробничих
можливостей економіки острова Крузо (двох жителів спільно на 1 кривій
виробничих можливостей).


б) Припустимо, що на острів завезли техніку, за
допомогою якої кожен із жителів щоденно може збирати 30 кокосів. Покажіть на
графіку, як перемістилася крива виробничих можливостей економіки острова Крузо.

Подскажите как решить задачу

Підприємство починає працювати у наступному році і розробило виробничу програму у розмірі 20 тис одиниць продукції норма часу на вироблення одиниці продукції 0,6 люд год. Планується кількість днів роботи на одного робітника 223 дні, тривалість робочої зміни 8 год. Відсоток виконання норм виробітку становить 110 відсотків а відсоток втрат робочого часу передбачено на рівні 5% визначити планову чисельність основних робітників


Предприятие начинает работать в следующем году и разработало производственную программу в размере 20 тыс единиц продукции норма времени на выработку единицы продукции 0,6 чел ч. Планируется количество дней работы на одного рабочего 223 дня, продолжительность рабочей смены 8 ч. Процент выполнения норм выработки составляет 110 процентов а процент потерь рабочего времени предусмотрено на уровне 5% определить плановую численность основных рабочих

ТЕРМІНОВО!!! ТІЛЬКИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ЕКОНОМІЧНОЮ ОСВІТОЮ! Проханння школярам - не відповідати!

Задача
На підставі балансових розрахунків сплануйте потребу підприємства в мазуті.
Залишки на початок планового року становлять 5т., на виробництво продукції (ВП) витрачають 10 кг/од. при обсязі виробництва 15 тис. виробів; для опалення цехів (ОЦ) витрачається 5% потреб для виробництва продукції; для житлово-комунального господарства (ЖКГ) - 25т.; на сторону передбачено відпустити 5% всіх виробничих потреб підприємства. Залишки в кінці року збільшаться на 20% потреби його обсягів на початок; резерви плануються в розмірі 2% всіх потреб.Вы находитесь на странице вопроса "Різниця між розмірами двох депозитів складає 300 грн. Більший депозит", категории "экономика". Данный вопрос относится к разделу "10-11" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "экономика". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.