Статистика
Всего в нашей базе более 4 327 383 вопросов и 6 444 453 ответов!

Допоможіть буду дуже вдячний) Цех мякої іграшки збільшив обсяг виробництва на день від 100 до 105 виробів.Обчисліть,як змінилася річна продуктивність

10-11 класс

цеху,якщо кількість зайнятих робітників зросла на 5%,а ціни підвищилися на 10%

НИКИТАЛЕС 23 июля 2016 г., 16:02:47 (4 года назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Lianagrigoryan8
23 июля 2016 г., 17:20:47 (4 года назад)

Решение:
105/100 = 1,05
(1,05*1,1) : 1,05 = 1,1 или на 10%

Ответить

Другие вопросы из категории

Срочно, пожалуйста помогите!
Совокупный доход предприятия составляет 600 тыс. денежных единиц. Если

предприятие платит зарплату работникам - 300 тыс. денежных единиц ,
затраты на сырьё и материалы составляют 100 тыс. денежных единиц ,
неявные издержки предприятия составляют 150 тыс. денежных единиц,
тогда бухгалтерская прибыль равна …

частные фирмы увеличивают производство только до тех пор пока им это выгодно.

Хорошо ли это для общества? Свой ответ аргументируйте

Помогите, пожалуйста. Решила, но не уверенна в правильности ответа.

Ставка налога с оборота (с продаж) равна 2 %, а акциз на бензин составляет 30 коп./л. При какой цене бензина эти налоги равны между собой?

Читайте также

ТЕРМІНОВО!!! ТІЛЬКИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ЕКОНОМІЧНОЮ ОСВІТОЮ! Проханння школярам - не відповідати!

Задача
На підставі балансових розрахунків сплануйте потребу підприємства в мазуті.
Залишки на початок планового року становлять 5т., на виробництво продукції (ВП) витрачають 10 кг/од. при обсязі виробництва 15 тис. виробів; для опалення цехів (ОЦ) витрачається 5% потреб для виробництва продукції; для житлово-комунального господарства (ЖКГ) - 25т.; на сторону передбачено відпустити 5% всіх виробничих потреб підприємства. Залишки в кінці року збільшаться на 20% потреби його обсягів на початок; резерви плануються в розмірі 2% всіх потреб.

ПОМОГИТЕ ОТВЕТИТЬ НА ТЕСТЫ ПО ЭКОНОМИКЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!СРОЧНО!!!

1. Альтернативна вартість вибору — це:
А усі блага, які ми хотіли б мати, але не маємо;
Б усі блага, які нам не потрібні в житті;
В те, від чого ми відмовилися внаслідок нашого рішення;
Г те, що ми отримали внаслідок нашого рішення.
2. Крива виробничих можливостей ілюструє:
А альтернативну вартість;
Б проблему вибору;
В закон зростання альтернативної вартості;
Г усе, назване вище.
3. Якщо в суспільстві зростають виробничі ресурси, то...
А збільшиться випуск як капітальних, так і споживчих благ;
Б значно зміниться технологія виробництва товарів;
В в економіці збільшиться випуск продукції;
Г економіка буде спроможна випускати більше продукції.
4. Зміщення кривої виробничих можливостей уліво свідчить про те, що:
А ресурси використовуються неповно, а тому стає неповним і обсяг виробництва;
Б економіка перебуває на піднесенні за рахунок збільшення кількості і якості ресурсів;
В збільшився випуск товарів народного споживання і відповідно зменшився випуск засобів виробництва;
Г відбувається нагромадження коштів для підготовки майбутніх технологічних змін.
5. Повна зайнятість означає, що:
А підприємства машинобудування працюють на повну потужність;
Б у країні відсутнє безробіття;
В виробничі ресурси використовуються економно;
Г усі придатні ресурси використовуються у виробництві.
6. Якщо економіка рухається вздовж опуклої кривої виробничих можливостей зверху до низу:
А альтернативні витрати зменшуються;
Б альтернативні витрати зростають;
В альтернативні витрати не змінюються;
Г рух по кривій не пов’язаний із альтернативними витратами.
7. Сутність проблеми обмеженості ресурсів найкраще розкриває твердження:
А чим менше певного ресурсу, тим він більше обмежений; Б ресурсів завжди не вистачає для задоволення всіх людських потреб;
В бідні країни в більшій мірі відчувають обмеженість ресурсів;
Г у будь-якій країні завжди чого-небудь не вистачає.
8. Яка із властивостей не характерна для економічних ресурсів?
А Обмеженість;
Б різноманітність;
В безмежність;
Г корисність.Вы находитесь на странице вопроса "Допоможіть буду дуже вдячний) Цех мякої іграшки збільшив обсяг виробництва на день від 100 до 105 виробів.Обчисліть,як змінилася річна продуктивність", категории "экономика". Данный вопрос относится к разделу "10-11" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "экономика". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.