Статистика
Всего в нашей базе более 4 327 399 вопросов и 6 444 514 ответов!

ВВП країни становив 4862 грошових одиниць,споживчі витрати-3226, інвестиції-765,а державні витрати-935 грошові одиниці. Чому дорівнює чистий експорт? Яка

10-11 класс

його частка у ВВП? Що означає відємне значення чистого експорту?

Peter123 29 сент. 2013 г., 11:45:44 (7 лет назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Kucherova17
29 сент. 2013 г., 12:17:15 (7 лет назад)

ВВП = потребительские расходы+инвестиции+государственные расходы+чистый экспорт

4862=3226+765+935+чистый эспорт

чистый экспорт=4862-3226-765-935=-64

чистый экпорт = -64 денежных единиц

чистый экспорт= экспорт - импорт

это значит что импорт преобладает над экспортом.

Ответить

Другие вопросы из категории

Читайте также

ПОМОГИТЕ ОТВЕТИТЬ НА ТЕСТЫ ПО ЭКОНОМИКЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!СРОЧНО!!!

1. Альтернативна вартість вибору — це:
А усі блага, які ми хотіли б мати, але не маємо;
Б усі блага, які нам не потрібні в житті;
В те, від чого ми відмовилися внаслідок нашого рішення;
Г те, що ми отримали внаслідок нашого рішення.
2. Крива виробничих можливостей ілюструє:
А альтернативну вартість;
Б проблему вибору;
В закон зростання альтернативної вартості;
Г усе, назване вище.
3. Якщо в суспільстві зростають виробничі ресурси, то...
А збільшиться випуск як капітальних, так і споживчих благ;
Б значно зміниться технологія виробництва товарів;
В в економіці збільшиться випуск продукції;
Г економіка буде спроможна випускати більше продукції.
4. Зміщення кривої виробничих можливостей уліво свідчить про те, що:
А ресурси використовуються неповно, а тому стає неповним і обсяг виробництва;
Б економіка перебуває на піднесенні за рахунок збільшення кількості і якості ресурсів;
В збільшився випуск товарів народного споживання і відповідно зменшився випуск засобів виробництва;
Г відбувається нагромадження коштів для підготовки майбутніх технологічних змін.
5. Повна зайнятість означає, що:
А підприємства машинобудування працюють на повну потужність;
Б у країні відсутнє безробіття;
В виробничі ресурси використовуються економно;
Г усі придатні ресурси використовуються у виробництві.
6. Якщо економіка рухається вздовж опуклої кривої виробничих можливостей зверху до низу:
А альтернативні витрати зменшуються;
Б альтернативні витрати зростають;
В альтернативні витрати не змінюються;
Г рух по кривій не пов’язаний із альтернативними витратами.
7. Сутність проблеми обмеженості ресурсів найкраще розкриває твердження:
А чим менше певного ресурсу, тим він більше обмежений; Б ресурсів завжди не вистачає для задоволення всіх людських потреб;
В бідні країни в більшій мірі відчувають обмеженість ресурсів;
Г у будь-якій країні завжди чого-небудь не вистачає.
8. Яка із властивостей не характерна для економічних ресурсів?
А Обмеженість;
Б різноманітність;
В безмежність;
Г корисність.

За данними статистичного щорічника розрахуйте наступні показники: *Обсяг чистого експорту; *Валові внутрішні інвестиції;

*ВВП.

Данні:

1) Валове нагромадження основного капіталу - 20 048 млн.грн.

2) Експорт товарів та послуг - 4 135 млн.грн

3) Кінцеві споживчі витрати домашніх господарств і не комерційні організації, що їх обслуговують - 61 835 млн.грн

4) Імпорт товарів та послуг - 44 504 млн.грн.

5) Кінцеві витрати сектору загальнодержавного управління - 23 644 млн.грн.

6) Зміна запасів матеріальних оборотних коштів - 1 278 млн.грн.

7) Придбання за виключенням вибуття цінностей - 213 млн.грнВы находитесь на странице вопроса "ВВП країни становив 4862 грошових одиниць,споживчі витрати-3226, інвестиції-765,а державні витрати-935 грошові одиниці. Чому дорівнює чистий експорт? Яка", категории "экономика". Данный вопрос относится к разделу "10-11" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "экономика". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.