Статистика
Всего в нашей базе более 4 326 987 вопросов и 6 445 750 ответов!

ринкова економіка це-

10-11 класс

Andryman2000 11 нояб. 2015 г., 2:09:44 (4 года назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Gulgena983
11 нояб. 2015 г., 4:01:46 (4 года назад)

ринкова економіка - це економічна система, господарська діяльність якої базується на рівноправності різних форм і масштабів власності та економічної ініціативи, свободі учасників підприємницької діяльності, вільному ціноутворенні та вільній конкуренції.

Ответить

Другие вопросы из категории

как можно избавиться от денег?
Функция спроса на товар Q = 8-Р, функция предложения товара Q=-5+2Р. Предположим, что на данный товар введен налог, уплачиваемый продавцом, размером

20 % от розничной цены. Определить равновесную цену и равновесный объем продаж.

Нехай функція попиту на товар описується рівнянням Qd= 8 -2.5P а функція пропонування Qs = 5 +2Р.Визначте

ціну ринкової рівноваги. побудувати на одній графічній площині графік кривої попиту та графік кривої пропонування

Читайте также

ПОМОГИТЕ ОТВЕТИТЬ НА ТЕСТЫ ПО ЭКОНОМИКЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!СРОЧНО!!!

1. Альтернативна вартість вибору — це:
А усі блага, які ми хотіли б мати, але не маємо;
Б усі блага, які нам не потрібні в житті;
В те, від чого ми відмовилися внаслідок нашого рішення;
Г те, що ми отримали внаслідок нашого рішення.
2. Крива виробничих можливостей ілюструє:
А альтернативну вартість;
Б проблему вибору;
В закон зростання альтернативної вартості;
Г усе, назване вище.
3. Якщо в суспільстві зростають виробничі ресурси, то...
А збільшиться випуск як капітальних, так і споживчих благ;
Б значно зміниться технологія виробництва товарів;
В в економіці збільшиться випуск продукції;
Г економіка буде спроможна випускати більше продукції.
4. Зміщення кривої виробничих можливостей уліво свідчить про те, що:
А ресурси використовуються неповно, а тому стає неповним і обсяг виробництва;
Б економіка перебуває на піднесенні за рахунок збільшення кількості і якості ресурсів;
В збільшився випуск товарів народного споживання і відповідно зменшився випуск засобів виробництва;
Г відбувається нагромадження коштів для підготовки майбутніх технологічних змін.
5. Повна зайнятість означає, що:
А підприємства машинобудування працюють на повну потужність;
Б у країні відсутнє безробіття;
В виробничі ресурси використовуються економно;
Г усі придатні ресурси використовуються у виробництві.
6. Якщо економіка рухається вздовж опуклої кривої виробничих можливостей зверху до низу:
А альтернативні витрати зменшуються;
Б альтернативні витрати зростають;
В альтернативні витрати не змінюються;
Г рух по кривій не пов’язаний із альтернативними витратами.
7. Сутність проблеми обмеженості ресурсів найкраще розкриває твердження:
А чим менше певного ресурсу, тим він більше обмежений; Б ресурсів завжди не вистачає для задоволення всіх людських потреб;
В бідні країни в більшій мірі відчувають обмеженість ресурсів;
Г у будь-якій країні завжди чого-небудь не вистачає.
8. Яка із властивостей не характерна для економічних ресурсів?
А Обмеженість;
Б різноманітність;
В безмежність;
Г корисність.

1. Валовий внутрішній продукт(ВВП), розрахований у сталих (цінах базового року), називають: а) потенційним; б) реальним; в)

намінальним.

2. Чистий національний продукт (ЧНП) визначається як:

а) різниця між величиною валового національного продукту і сумарною вартістю зносу основних фондів (амортизації);

б) відношення розмірів сукупного продукту до витрат факторів виробництва;

в) сума доданої вартості в усіх галузях економіки.

3. один із головних нецінових факторів сукупного попиту:

а) ринкова вартість усіх товарів і послуг, вироблених протягом року;

б) макроекономічна політика (фіксальна і монетарна);

в) розмір заробітньої плати найманих робітників у певній галузі виробництва.

4. Економічний підйом характеризується:

а) повним використанням виробничих потужностей;

б) зниженням рівня прибутку і ставок заробітної плати;

в) слабкою інвестиційною діяльністю підприємств.

5. Один з основних напрямків соціального захисту населення:

а) збільшення ставки оподаткування;

б) трансфертні виплати;

в) зменшення пільг певним категоріям населення.

6. Людина одержує статус безробітного, коли вона:

а) звільнена з роботи;

б) зареєстрована в державній службі зайнятості;

в) забезпечена частковою зайнятістю.

На острові Крузо живуть Робінзон

та П’ятниця. Вони займаються збором кокосів і бананів. За день кожен збирає або
20 кокосів або 10 бананів.


а) Намалюйте межу виробничих
можливостей економіки острова Крузо (двох жителів спільно на 1 кривій
виробничих можливостей).


б) Припустимо, що на острів завезли техніку, за
допомогою якої кожен із жителів щоденно може збирати 30 кокосів. Покажіть на
графіку, як перемістилася крива виробничих можливостей економіки острова Крузо.Вы находитесь на странице вопроса "ринкова економіка це-", категории "экономика". Данный вопрос относится к разделу "10-11" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "экономика". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.