Статистика
Всего в нашей базе более 4 320 419 вопросов и 6 433 263 ответов!

Елементи економічної системи

10-11 класс

Aidar3022 10 июля 2013 г., 14:33:53 (4 года назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Sofya1216
10 июля 2013 г., 17:24:42 (4 года назад)

Поняття «економічна система» можна доповнити суб'єктивним фактором у зв'язку з тим, що, по-перше, економічна система не існує без людей, по-друге, до складу продуктивних сил входять не тільки люди, а й продукти їхньої інтелектуальної діяльності (наука, технологія), менталітет, що відрізняє один народ від іншого. Невід'ємною складовою економічної системи є природне середовище, що перетворюється людьми. Економічна система - це одна з підсистей суспільства, яка інтегрує в собі сукупність усіх компонентів (елементів, ланок) економіки (галузі підприємства, індивідуальні господарства, людей, що стоять за ними), природне середовище і виробничі відносини. Функціонування і розвиток економічної системи визначають економічне життя суспільства.

+ 0 -
Kadria1995
10 июля 2013 г., 19:36:42 (4 года назад)

В основі розвитку людського суспільства лежить виробництво матеріальних і духовних благ, інших цінностей, цілісна сукупність яких забезпечує умови життєдіяльності людини. Будь-яке суспіль-ство, особливо високорозвинуте сучасне, являє собою соціальну систему. Соціальна система - це складноорганізована впорядко-вана цілісність, що включає окремих індивідів та соціальні спільно-ти^ які. об'єднані різноманітними зв'язками і взаємовідносинами, специфічними за своєю природою.
Важливою підсистемою суспільства, основою соціальної систе-ми є економічна система. В ході виробництва, розподілу, обміну та споживання благ між учасниками цих процесів складаються і по-стійно вдосконалюються різноманітні за своїм змістом економічні відносини. Останнє виявляється через економічну поведінку суб'єк-тів господарювання.

Ответить

Другие вопросы из категории

5 класс.

Из предложенных логических цепочек вычеркни лишнее слово:
1. холодильник, телевизор, утюг, белье, товар, хозяйство
2. электричество, вода, труд, тепло, ресурсы, собственность
3. игрушки, одежда, обувь, книги, имущество, ресурсы, хозяйство

Заранее огромное спасибо!

ну помогите..пожааалуйстаКак вы считаете, может ли проблема ограниченности ресурсов быть решена при следующих условиях: а)сокращении

людьми своих потребностей

б)существенном увеличении производства экономических благ путём внедрения новых технологий? Свой ответ аргументируйте

Читайте также

ТЕРМІНОВО!!! ТІЛЬКИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ЕКОНОМІЧНОЮ ОСВІТОЮ! Проханння школярам - не відповідати!

Задача
На підставі балансових розрахунків сплануйте потребу підприємства в мазуті.
Залишки на початок планового року становлять 5т., на виробництво продукції (ВП) витрачають 10 кг/од. при обсязі виробництва 15 тис. виробів; для опалення цехів (ОЦ) витрачається 5% потреб для виробництва продукції; для житлово-комунального господарства (ЖКГ) - 25т.; на сторону передбачено відпустити 5% всіх виробничих потреб підприємства. Залишки в кінці року збільшаться на 20% потреби його обсягів на початок; резерви плануються в розмірі 2% всіх потреб.

Після закінчення школи Микола вирішуе, чим займатися далі. Він мае декілька варіантів: 1. Закінчити курси водіїв за два місяця з вартістю

навчання 600 грн і влаштуватися на робрту водіем із зарплатою 400грн на місяць.

2. Йти вчитися у коледж з оплатою 1000 грн на рік і через 3 роки йти працювати менеджером із зарплатою 600 грн на місяць

3. Працювати агентом з продажу на фірмі Рудь із річною зарплатою 2400 грн .

Дайте відповідь на запитання.

1.Якщо буде альтернативна вартість вибору Миколи, якщо він обере 2-й варіант у цьому році?

2. Який варіант є економічно найвигіднішим?

а) через 3 роки

б) через 10 років

Дайте будь-ласка правильну відповідь у мене залік по єкономікі)))

назвіть економічні системи світу


Вы находитесь на странице вопроса "Елементи економічної системи", категории "экономика". Данный вопрос относится к разделу "10-11" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "экономика". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.