Статистика
Всего в нашей базе более 4 324 898 вопросов и 6 440 826 ответов!

Фірма реалізувала 8000 одиниць товару по 500 грн. за одну одиницю. Постійні витрати на виробництво продукції становлять 2000 грн. Змінні витрати – 10

10-11 класс

грн. на кожний виріб. Визначте валовий прибуток фірми, якщо всі платежі з валового прибутку становлять 28%?

Katrintsirulni 26 февр. 2015 г., 1:35:37 (3 года назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Chustv
26 февр. 2015 г., 4:27:18 (3 года назад)

1. 8000*500=4.000.000

2. 4.000.000-2.000=3.998.000

3. 3.998.000-(8000*10)=3.918.000

4. 3.918.000*0.28=1,097,040

Ответить

Другие вопросы из категории

Эластичность спроса населения на товар по цене составляет – 2,5, а по доходу 0,6.

Если цена товара снизится на 3%, а доход увеличится на 7%, то спрос увеличится на
1.8,2%
2.11,7%
3.9,2%
4.6,7%

Помогите пожалуйста! Спрос на товар описывается формулой QD = 30– Р, а предложение QS = 50 + 2Р. 1. Определите равновесный объем и

равновесную цену.

2. Охарактеризуйте данную рыночную ситуацию и дайте ее графическую иллюстрацию!

установите соответсвие между рынками товаров и их типами 1)авторское право 2)кукуруза 3)операторы мобильной связи

4)книжные киоски

А-совершенная конкуренция

Б-монополистическая конкуренция

В-олигополия

Г-монополия

Читайте также

Эластичность спроса населения на данный товар по цене равна -0.25. Эластичность спроса по доходу равна 0.8. На сколько процентов изменится объем спроса на

данный товар, если его цена уменьшится нЭластичность спроса населения на данный товар по цене равна -0.25. Эластичность спроса по доходу равна 0.8. На сколько процентов изменится объем спроса на данный товар, если его цена уменьшится на 8 %, а доходы населения увеличатся на 5%?а 8 %, а доходы населения увеличатся на 5%?

Помогите, очень нужно...подробно Витрати на 1 грошову одиницю продукції що реалізується 0,8 грошової одиниці. Планується зниження витрат

на 1 грошову одиницю на 12,5 % , обсяги реалізації що планується в оптових цінах складуть 100000 грошових одиниць;

Предприятие импортирует на территорию Украины партию товара, купленных у завода производителя по цене 150 долларов шт.в количестве 40 шт.Услуги посредника

составили 2 % от суммы, оплаченной заводу производителю, страховка до границы – 1000 долларов, таможенная пошлина 20 %,таможенный сбор – 2%.Определите выгодно ли предприятию продавать этот товар по цене 1250, при условии рентабельности продаж 10% и обменом курсе НБУ 1 доллар -5 грн.

4. Торговая фирма закупает товар по цене 155 ден. ед. за единицу и продает в количестве 700 ед. этого товара еженедельно по цене 205 ден. ед.

Маркетинговый отдел по результатам исследования рекомендует повысить цену на 10 %. Эластичность спроса равна 0,8. Какую прибыль после изменения цены может получить фирма с учетом состояния спроса.

ПОМОГИТЕ ОТВЕТИТЬ НА ТЕСТЫ ПО ЭКОНОМИКЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!СРОЧНО!!!

1. Альтернативна вартість вибору — це:
А усі блага, які ми хотіли б мати, але не маємо;
Б усі блага, які нам не потрібні в житті;
В те, від чого ми відмовилися внаслідок нашого рішення;
Г те, що ми отримали внаслідок нашого рішення.
2. Крива виробничих можливостей ілюструє:
А альтернативну вартість;
Б проблему вибору;
В закон зростання альтернативної вартості;
Г усе, назване вище.
3. Якщо в суспільстві зростають виробничі ресурси, то...
А збільшиться випуск як капітальних, так і споживчих благ;
Б значно зміниться технологія виробництва товарів;
В в економіці збільшиться випуск продукції;
Г економіка буде спроможна випускати більше продукції.
4. Зміщення кривої виробничих можливостей уліво свідчить про те, що:
А ресурси використовуються неповно, а тому стає неповним і обсяг виробництва;
Б економіка перебуває на піднесенні за рахунок збільшення кількості і якості ресурсів;
В збільшився випуск товарів народного споживання і відповідно зменшився випуск засобів виробництва;
Г відбувається нагромадження коштів для підготовки майбутніх технологічних змін.
5. Повна зайнятість означає, що:
А підприємства машинобудування працюють на повну потужність;
Б у країні відсутнє безробіття;
В виробничі ресурси використовуються економно;
Г усі придатні ресурси використовуються у виробництві.
6. Якщо економіка рухається вздовж опуклої кривої виробничих можливостей зверху до низу:
А альтернативні витрати зменшуються;
Б альтернативні витрати зростають;
В альтернативні витрати не змінюються;
Г рух по кривій не пов’язаний із альтернативними витратами.
7. Сутність проблеми обмеженості ресурсів найкраще розкриває твердження:
А чим менше певного ресурсу, тим він більше обмежений; Б ресурсів завжди не вистачає для задоволення всіх людських потреб;
В бідні країни в більшій мірі відчувають обмеженість ресурсів;
Г у будь-якій країні завжди чого-небудь не вистачає.
8. Яка із властивостей не характерна для економічних ресурсів?
А Обмеженість;
Б різноманітність;
В безмежність;
Г корисність.Вы находитесь на странице вопроса "Фірма реалізувала 8000 одиниць товару по 500 грн. за одну одиницю. Постійні витрати на виробництво продукції становлять 2000 грн. Змінні витрати – 10", категории "экономика". Данный вопрос относится к разделу "10-11" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "экономика". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.