Статистика
Всего в нашей базе более 4 325 577 вопросов и 6 442 609 ответов!

Помогите с задачей по микроэкономике, пожалуйста!

10-11 класс

Фирма монополист выпускает продукцию по цене 120 руб. за штуку. Эластичность спроса по цене на ее продукцию равна (-1,5). Чему равны предельные издержки фирмы монополиста?

Hghfhf 01 апр. 2016 г., 11:01:21 (2 года назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
19960403
01 апр. 2016 г., 13:35:04 (2 года назад)

Решение:

Ответить

Другие вопросы из категории

ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ТЭСТ ПОЖАЛУЙСТА

1.Ситуация спада производства и роста безработицы, при которой наблюдается также рост цен, возникающая при резких изменениях экономической ситуации носит название:
Выберите один ответ:
а)Дефляция
б)Стагфляция
в)Депрессия
2.

Читайте также

Помогите пожалуйста решить задачу по экономике.

Цена потребительской корзины текущего года - 580 денежных единиц, а прошлого года - 520 денежных единиц. Индекс цен прошлого года - 105%. Найдите индекс цен и темп инфляции.

Помогите, пожалуйста, решить задачу по контрольной работе!

Инфляция в 1995 г. составляла 182%, индекс потребительских цен в 1996 г.
был - 1,4. Во сколько раз выросли цены в течении 1995 - 1996 лет?

ПОМОГИТЕ ОТВЕТИТЬ НА ТЕСТЫ ПО ЭКОНОМИКЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!СРОЧНО!!!

1. Альтернативна вартість вибору — це:
А усі блага, які ми хотіли б мати, але не маємо;
Б усі блага, які нам не потрібні в житті;
В те, від чого ми відмовилися внаслідок нашого рішення;
Г те, що ми отримали внаслідок нашого рішення.
2. Крива виробничих можливостей ілюструє:
А альтернативну вартість;
Б проблему вибору;
В закон зростання альтернативної вартості;
Г усе, назване вище.
3. Якщо в суспільстві зростають виробничі ресурси, то...
А збільшиться випуск як капітальних, так і споживчих благ;
Б значно зміниться технологія виробництва товарів;
В в економіці збільшиться випуск продукції;
Г економіка буде спроможна випускати більше продукції.
4. Зміщення кривої виробничих можливостей уліво свідчить про те, що:
А ресурси використовуються неповно, а тому стає неповним і обсяг виробництва;
Б економіка перебуває на піднесенні за рахунок збільшення кількості і якості ресурсів;
В збільшився випуск товарів народного споживання і відповідно зменшився випуск засобів виробництва;
Г відбувається нагромадження коштів для підготовки майбутніх технологічних змін.
5. Повна зайнятість означає, що:
А підприємства машинобудування працюють на повну потужність;
Б у країні відсутнє безробіття;
В виробничі ресурси використовуються економно;
Г усі придатні ресурси використовуються у виробництві.
6. Якщо економіка рухається вздовж опуклої кривої виробничих можливостей зверху до низу:
А альтернативні витрати зменшуються;
Б альтернативні витрати зростають;
В альтернативні витрати не змінюються;
Г рух по кривій не пов’язаний із альтернативними витратами.
7. Сутність проблеми обмеженості ресурсів найкраще розкриває твердження:
А чим менше певного ресурсу, тим він більше обмежений; Б ресурсів завжди не вистачає для задоволення всіх людських потреб;
В бідні країни в більшій мірі відчувають обмеженість ресурсів;
Г у будь-якій країні завжди чого-небудь не вистачає.
8. Яка із властивостей не характерна для економічних ресурсів?
А Обмеженість;
Б різноманітність;
В безмежність;
Г корисність.

Помогите пожалуйста решить задачу по АФХД,

Используя метод абсолютных разниц факторного анализа определить влияние изменения выработки рабочего на объем продукцииВы находитесь на странице вопроса "Помогите с задачей по микроэкономике, пожалуйста!", категории "экономика". Данный вопрос относится к разделу "10-11" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "экономика". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.