Статистика
Всего в нашей базе более 4 325 166 вопросов и 6 441 538 ответов!

технологічний спосіб виробництва, його еволюція

10-11 класс

Armin96 19 сент. 2014 г., 15:47:53 (4 года назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Рета
19 сент. 2014 г., 18:36:17 (4 года назад)

только это...

Технологічний спосіб виробництва — це засоби праці в сукупності з матеріалами, технологіями, енергією, інформацією та організацією виробництва. 

Ответить

Читайте также

1. Валовий внутрішній продукт(ВВП), розрахований у сталих (цінах базового року), називають: а) потенційним; б) реальним; в)

намінальним.

2. Чистий національний продукт (ЧНП) визначається як:

а) різниця між величиною валового національного продукту і сумарною вартістю зносу основних фондів (амортизації);

б) відношення розмірів сукупного продукту до витрат факторів виробництва;

в) сума доданої вартості в усіх галузях економіки.

3. один із головних нецінових факторів сукупного попиту:

а) ринкова вартість усіх товарів і послуг, вироблених протягом року;

б) макроекономічна політика (фіксальна і монетарна);

в) розмір заробітньої плати найманих робітників у певній галузі виробництва.

4. Економічний підйом характеризується:

а) повним використанням виробничих потужностей;

б) зниженням рівня прибутку і ставок заробітної плати;

в) слабкою інвестиційною діяльністю підприємств.

5. Один з основних напрямків соціального захисту населення:

а) збільшення ставки оподаткування;

б) трансфертні виплати;

в) зменшення пільг певним категоріям населення.

6. Людина одержує статус безробітного, коли вона:

а) звільнена з роботи;

б) зареєстрована в державній службі зайнятості;

в) забезпечена частковою зайнятістю.

ТЕРМІНОВО!!! ТІЛЬКИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ЕКОНОМІЧНОЮ ОСВІТОЮ! Проханння школярам - не відповідати!

Задача
На підставі балансових розрахунків сплануйте потребу підприємства в мазуті.
Залишки на початок планового року становлять 5т., на виробництво продукції (ВП) витрачають 10 кг/од. при обсязі виробництва 15 тис. виробів; для опалення цехів (ОЦ) витрачається 5% потреб для виробництва продукції; для житлово-комунального господарства (ЖКГ) - 25т.; на сторону передбачено відпустити 5% всіх виробничих потреб підприємства. Залишки в кінці року збільшаться на 20% потреби його обсягів на початок; резерви плануються в розмірі 2% всіх потреб.

ПОМОГИТЕ ОТВЕТИТЬ НА ТЕСТЫ ПО ЭКОНОМИКЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!СРОЧНО!!!

1. Альтернативна вартість вибору — це:
А усі блага, які ми хотіли б мати, але не маємо;
Б усі блага, які нам не потрібні в житті;
В те, від чого ми відмовилися внаслідок нашого рішення;
Г те, що ми отримали внаслідок нашого рішення.
2. Крива виробничих можливостей ілюструє:
А альтернативну вартість;
Б проблему вибору;
В закон зростання альтернативної вартості;
Г усе, назване вище.
3. Якщо в суспільстві зростають виробничі ресурси, то...
А збільшиться випуск як капітальних, так і споживчих благ;
Б значно зміниться технологія виробництва товарів;
В в економіці збільшиться випуск продукції;
Г економіка буде спроможна випускати більше продукції.
4. Зміщення кривої виробничих можливостей уліво свідчить про те, що:
А ресурси використовуються неповно, а тому стає неповним і обсяг виробництва;
Б економіка перебуває на піднесенні за рахунок збільшення кількості і якості ресурсів;
В збільшився випуск товарів народного споживання і відповідно зменшився випуск засобів виробництва;
Г відбувається нагромадження коштів для підготовки майбутніх технологічних змін.
5. Повна зайнятість означає, що:
А підприємства машинобудування працюють на повну потужність;
Б у країні відсутнє безробіття;
В виробничі ресурси використовуються економно;
Г усі придатні ресурси використовуються у виробництві.
6. Якщо економіка рухається вздовж опуклої кривої виробничих можливостей зверху до низу:
А альтернативні витрати зменшуються;
Б альтернативні витрати зростають;
В альтернативні витрати не змінюються;
Г рух по кривій не пов’язаний із альтернативними витратами.
7. Сутність проблеми обмеженості ресурсів найкраще розкриває твердження:
А чим менше певного ресурсу, тим він більше обмежений; Б ресурсів завжди не вистачає для задоволення всіх людських потреб;
В бідні країни в більшій мірі відчувають обмеженість ресурсів;
Г у будь-якій країні завжди чого-небудь не вистачає.
8. Яка із властивостей не характерна для економічних ресурсів?
А Обмеженість;
Б різноманітність;
В безмежність;
Г корисність.

Совершенствование технологии вызывает:

а) сдвиг кривой спроса вправо;

б) сдвиг кривой спроса влево;

в) сдвиг кривой предложения вправо;

г) сдвиг кривой предложения влево.Вы находитесь на странице вопроса "технологічний спосіб виробництва, його еволюція", категории "экономика". Данный вопрос относится к разделу "10-11" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "экономика". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.